SPEGELS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vi, Spegels Hemslöjd Aktiebolag, med org. nr 556060–8951 ("Spegels" eller "vi") är grossister och levererar till företag och organisationer. I den mån vi behandlar dina personuppgifter är det alltid och endast i din roll som representant/kontaktperson för det företag eller organisation du företräder. Spegels är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-post, personnummer, telefonnummer, IP-adress och orderhistorik eller annan transaktionsdata.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

- Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kommer att samla in namn, e-post, adress och telefonnummer till dig när du som kontaktperson för det företag du företräder exempelvis beställer varor från Spegels, när du säljer varor till Spegels eller när du i övrigt kommer i kontakt med Spegels. För det fall du företräder en enskild firma kommer vi även att behandla ditt personnummer.

- Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar ovan angivna personuppgifter om dig för att möjliggöra kontakt med våra kunder, leverantörer eller andra aktörer som kommer i kontakt med Spegels. Vi behandlar uppgifter om våra kunder och leverantörer för att möjliggöra fakturering, hantera beställningar och leveranser, för att marknadsföra Spegels samt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel enligt bokföringslagen och skatterättsliga förpliktelser. Vår hantering är oftast nödvändig för att uppfylla avtal med våra kunder, leverantörer eller andra aktörer. I vissa fall är behandlingen nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. I förekommande fall hanterar vi även uppgifter med stöd av en intresseavvägning, exempelvis vid Spegels marknadsföring.

HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Då du inte längre är kontaktperson för det företag vi kopplat dina kontaktuppgifter till kommer vi att radera dina uppgifter. Spegels raderar löpande alla personuppgifter kopplade till kunder och leverantörer som ej varit i kontakt med Spegels under en period av fem år. Vill du att vi raderar dina personuppgifter kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. 

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje parter, exempelvis med myndigheter om det föreligger en rättslig förpliktelse att lämna ut uppgifterna eller med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag som personuppgiftsbiträde. 

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

•- Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 

•- Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

•- Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

•- Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

•- Rätt till dataportabilitet  du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 eller på Datainspektionens hemsida. 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta oss på:

Spegels Hemslöjd Aktiebolag
BOX 56
795 21 Rättvik

anna@spegels.se

Din kundvagn

Kundvagnen är tom
0 artiklar 0 kr
Till kassan